Домик в Коломне. Часть 4

Опубликовано

 

XXXI

Старушка-мать, бывало, под окном
Сидела; днем она чулок вязала,
А вечером, за маленьким столом,
Раскладывала карты и гадала.
Дочь, между тем, весь обега́ла дом,
То у окна, то на дворе мелькала,
И кто бы ни проехал иль ни шел,
Всех успевала видеть (зоркий пол!).

  

XXXII

Зимою ставни закрывались рано,
Но летом до ночи растворено́
Все было в доме. Бледная Диана
Глядела долго девушке в окно.
(Без этого ни одного романа
Не обойдется: так заведено!).
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка на луну еще смотрела

 

XXXIII

И слушала мяуканье котов
По чердакам, свиданий знак нескромный,
Да стражи дальний крик, да бой часов -
И только. Ночь над мирною Коломной
Тиха отменно! Редко из домов
Мелькнут две тени. Сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упругое толкалось полотно.

 

XXXIV

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову́,
И становилася перед толпою
У кры́лоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову́ - и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

 

XXXV

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право).
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее. Параша перед ней
Казалась, бедная, еще бедней.

 

XXXVI

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она
Молилась Богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена́.
Смиренье в ней изображалось нежно,
Графиня же была погружена́
В самой себе, в волше́бстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.

 

XXXVII

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб ... В них-то я вникал;
Невольный взор они-то привлекали ...
Но это знать графиня не могла,
И, верно, в список жертв меня внесла.

 

XXXVIII

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам, - она была несчастна.
Блаженнее стократ ее была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.

 

XXXIX

Коса змией на гребне роговом,
Из-за ушей змиею кудри русы,
Косыночка крест-на́крест иль узлом,
На тонкой шее восковые бусы -
Наряд простой; но пред ее окном
Все ж ездили гвардейцы черноусы,
И девушка прельщать умела их
Без помощи нарядов дорогих.

 

XL

Меж ними кто ее был сердцу ближе,
Или равно́ для всех она была
Душою холодна? увидим ниже.
Покамест мирно жизнь она вела,
Не думая о ба́лах, о Париже,
Ни о Дворе (хоть при Дворе жила
Ее сестра двоюродная, Вера
Ивановна, супруга гоф-фурьера).

 

XXXI

ⱅⰰⱃⱆⱎⰽⰰ-ⰿⰰⱅⱐ, ⰱⱏⰺⰲⰰⰾⱁ, ⱂⱁⰴ ⱁⰽⱀⱁⰿ
Ⱄⰺⰴⰵⰾⰰ; ⰴⱀⰵⰿ ⱁⱀⰰ ⱍⱆⰾⱁⰽ ⰲⱝⰸⰰⰾⰰ,
Ⰰ ⰲⰵⱍⰵⱃⱁⰿ, ⰸⰰ ⰿⰰⰾⰵⱀⱐⰽⰺⰿ ⱄⱅⱁⰾⱁⰿ,
Ⱃⰰⱄⰽⰾⰰⰴⱏⰺⰲⰰⰾⰰ ⰽⰰⱃⱅⱏⰺ ⰺ ⰳⰰⰴⰰⰾⰰ.
Ⰴⱁⱍⱐ, ⰿⰵⰶⰴⱆ ⱅⰵⰿ, ⰲⰵⱄⱐ ⱁⰱⰵⰳⰰ́ⰾⰰ ⰴⱁⰿ,
Ⱅⱁ ⱆ ⱁⰽⱀⰰ, ⱅⱁ ⱀⰰ ⰴⰲⱁⱃⰵ ⰿⰵⰾⱐⰽⰰⰾⰰ,
Ⰺ ⰽⱅⱁ ⰱⱏⰺ ⱀⰺ ⱂⱃⱁⰵⱈⰰⰾ ⰺⰾⱐ ⱀⰺ ⱎⰵⰾ,
Ⰲⱄⰵⱈ ⱆⱄⱂⰵⰲⰰⰾⰰ ⰲⰺⰴⰵⱅⱐ (ⰸⱁⱃⰽⰺ ⱂⱁⰾ!).

  

XXXII

ⰺⰿⱁⱓ ⱄⱅⰰⰲⱀⰺ ⰸⰰⰽⱃⱏⰺⰲⰰⰾⰺⱄⱐ ⱃⰰⱀⱁ,
Ⱀⱁ ⰾⰵⱅⱁⰿ ⰴⱁ ⱀⱁⱍⰺ ⱃⰰⱄⱅⰲⱁⱃⰵⱀⱁ́
Ⰲⱄⰵ ⰱⱏⰺⰾⱁ ⰲ ⰴⱁⰿⰵ. Ⰱⰾⰵⰴⱀⰰⱝ Ⰴⰺⰰⱀⰰ
Ⰳⰾⱝⰴⰵⰾⰰ ⰴⱁⰾⰳⱁ ⰴⰵⰲⱆⱎⰽⰵ ⰲ ⱁⰽⱀⱁ.
(Ⰱⰵⰸ ⱅⱁⰳⱁ ⱀⰺ ⱁⰴⱀⱁⰳⱁ ⱃⱁⰿⰰⱀⰰ
Ⱀⰵ ⱁⰱⱁⰴⰵⱅⱄⱝ: ⱅⰰⰽ ⰸⰰⰲⰵⰴⰵⱀⱁ!).
Ⰱⱏⰺⰲⰰⰾⱁ, ⰿⰰⱅⱐ ⰴⰰⰲⱀⱏⰺⰿ-ⰴⰰⰲⱀⱁ ⱈⱃⰰⱂⰵⰾⰰ,
Ⰰ ⰴⱁⱍⰽⰰ ⱀⰰ ⰾⱆⱀⱆ ⰵⱋⰵ ⱄⰿⱁⱅⱃⰵⰾⰰ

 

XXXIII

ⱄⰾⱆⱎⰰⰾⰰ ⰿⱝⱆⰽⰰⱀⱐⰵ ⰽⱁⱅⱁⰲ
Ⱂⱁ ⱍⰵⱃⰴⰰⰽⰰⰿ, ⱄⰲⰺⰴⰰⱀⰺ ⰸⱀⰰⰽ ⱀⰵⱄⰽⱃⱁⰿⱀⱏⰺ,
Ⰴⰰ ⱄⱅⱃⰰⰶⰺ ⰴⰰⰾⱐⱀⰺ ⰽⱃⰺⰽ, ⰴⰰ ⰱⱁ ⱍⰰⱄⱁⰲ -
Ⰺ ⱅⱁⰾⱐⰽⱁ. Ⱀⱁⱍⱐ ⱀⰰⰴ ⰿⰺⱃⱀⱁⱓ Ⰽⱁⰾⱁⰿⱀⱁ
Ⱅⰺⱈⰰ ⱁⱅⰿⰵⱀⱀⱁ! Ⱃⰵⰴⰽⱁ ⰺⰸ ⰴⱁⰿⱁⰲ
Ⰿⰵⰾⱐⰽⱀⱆⱅ ⰴⰲⰵ ⱅⰵⱀⰺ. Ⱄⰵⱃⰴⱌⰵ ⰴⰵⰲⱏⰺ ⱅⱁⰿⱀⱁ
Ⰵ ⱄⰾⱏⰺⱎⰰⱅⱐ ⰱⱏⰺⰾⱁ ⰿⱁⰶⱀⱁ, ⰽⰰⰽ ⱁⱀⱁ
Ⰲ ⱆⱂⱃⱆⰳⱁⰵ ⱅⱁⰾⰽⰰⰾⱁⱄⱐ ⱂⱁⰾⱁⱅⱀⱁ.

 

XXXIV

ⱁ ⰲⱁⱄⰽⱃⰵⱄⰵⱀⱐⱝⰿ, ⰾⰵⱅⱁⰿ ⰺ ⰸⰺⰿⱁⱓ,
Ⰲⰴⱁⰲⰰ ⱈⱁⰴⰺⰾⰰ ⱄ ⱀⰵⱓ ⰽ Ⱂⱁⰽⱃⱁⰲⱆ́,
Ⰺ ⱄⱅⰰⱀⱁⰲⰺⰾⰰⱄⱝ ⱂⰵⱃⰵⰴ ⱅⱁⰾⱂⱁⱓ
Ⱆ ⰽⱃⱏⰺ́ⰾⱁⱄⰰ ⱀⰰⰾⰵⰲⱁ. Ⱝ ⰶⰺⰲⱆ
Ⱅⰵⱂⰵⱃⱐ ⱀⰵ ⱅⰰⰿ, ⱀⱁ ⰲⰵⱃⱀⱁⱓ ⰿⰵⱍⱅⱁⱓ
Ⰾⱓⰱⰾⱓ ⰾⰵⱅⰰⱅⱐ, ⰸⰰⱄⱀⱆⰲⱎⰺ ⱀⰰⱝⰲⱆ,
Ⰲ Ⰽⱁⰾⱁⰿⱀⱆ, ⰽ Ⱂⱁⰽⱃⱁⰲⱆ́ - ⰺ ⰲ ⰲⱁⱄⰽⱃⰵⱄⰵⱀⱐⰵ
Ⱅⰰⰿ ⱄⰾⱆⱎⰰⱅⱐ ⱃⱆⱄⱄⰽⱁⰵ ⰱⱁⰳⱁⱄⰾⱆⰶⰵⱀⱐⰵ.

 

XXXV

ⱆⰴⰰ, ⱝ ⱂⱁⰿⱀⱓ, ⰵⰸⰴⰺⰾⰰ ⰲⱄⰵⰳⰴⰰ
Ⰳⱃⰰⱇⰺⱀⱝ... (ⰸⰲⰰⰾⰺ ⰽⰰⰽ, ⱀⰵ ⱂⱁⰿⱀⱓ, ⱂⱃⰰⰲⱁ).
Ⱁⱀⰰ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⰱⱁⰳⰰⱅⰰ, ⰿⱁⰾⱁⰴⰰ;
Ⰲⱈⱁⰴⰺⰾⰰ ⰲ ⱌⰵⱃⰽⱁⰲⱐ ⱄ ⱎⱆⰿⱁⰿ, ⰲⰵⰾⰺⱍⰰⰲⱁ;
Ⰿⱁⰾⰺⰾⰰⱄⱐ ⰳⱁⱃⰴⱁ (ⰳⰴⰵ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⰳⱁⱃⰴⰰ!).
Ⰱⱏⰺⰲⰰⰾⱁ, ⰳⱃⰵⱎⰵⱀ! ⰲⱄⰵ ⰳⰾⱝⰶⱆ ⱀⰰⱂⱃⰰⰲⱁ,
Ⰲⱄⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰵ. Ⱂⰰⱃⰰⱎⰰ ⱂⰵⱃⰵⰴ ⱀⰵ
Ⰽⰰⰸⰰⰾⰰⱄⱐ, ⰱⰵⰴⱀⰰⱝ, ⰵⱋⰵ ⰱⰵⰴⱀⰵ.

 

XXXVI

ⱁⱃⱁ ⰳⱃⰰⱇⰺⱀⱝ ⱀⰰ ⱀⰵⰵ ⱀⰵⰱⱃⰵⰶⱀⱁ
Ⰱⱃⱁⱄⰰⰾⰰ ⰲⰰⰶⱀⱏⰺ ⰲⰸⱁⱃ ⱄⰲⱁ. Ⱀⱁ ⱁⱀⰰ
Ⰿⱁⰾⰺⰾⰰⱄⱐ Ⰱⱁⰳⱆ ⱅⰺⱈⱁ ⰺ ⱂⱃⰺⰾⰵⰶⱀⱁ
Ⰺ ⱀⰵ ⰽⰰⰸⰰⰾⰰⱄⱐ ⰺⰿ ⱃⰰⰸⰲⰾⰵⱍⰵⱀⰰ́.
Ⱄⰿⰺⱃⰵⱀⱐⰵ ⰲ ⱀⰵ ⰺⰸⱁⰱⱃⰰⰶⰰⰾⱁⱄⱐ ⱀⰵⰶⱀⱁ,
Ⰳⱃⰰⱇⰺⱀⱝ ⰶⰵ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⱂⱁⰳⱃⱆⰶⰵⱀⰰ́
Ⰲ ⱄⰰⰿⱁ ⱄⰵⰱⰵ, ⰲ ⰲⱁⰾⱎⰵ́ⰱⱄⱅⰲⰵ ⰿⱁⰴⱏⰺ ⱀⱁⰲⱁ,
Ⰲ ⱄⰲⱁⰵ ⰽⱃⰰⱄⰵ ⱀⰰⰴⰿⰵⱀⱀⱁ ⰺ ⱄⱆⱃⱁⰲⱁ.

 

XXXVII

ⱀⰰ ⰽⰰⰸⰰⰾⰰⱄⱐ ⱈⰾⰰⰴⱀⱏⰺ ⰺⰴⰵⰰⰾ
Ⱅⱋⰵⱄⰾⰰⰲⰺⱝ. Ⰵⰳⱁ ⰱ ⰲⱏⰺ ⰲ ⱀⰵ ⱆⰸⱀⰰⰾⰺ;
Ⱀⱁ ⱄⰽⰲⱁⰸⱐ ⱀⰰⰴⰿⰵⱀⱀⱁⱄⱅⱐ ⱅⱆ ⱝ ⱍⰺⱅⰰⰾ
Ⰺⱀⱆⱓ ⱂⱁⰲⰵⱄⱅⱐ: ⰴⱁⰾⰳⰺⰵ ⱂⰵⱍⰰⰾⰺ,
Ⱄⰿⰺⱃⰵⱀⱐⰵ ⰶⰰⰾⱁⰱ ... Ⰲ ⱀⰺⱈ-ⱅⱁ ⱝ ⰲⱀⰺⰽⰰⰾ;
Ⱀⰵⰲⱁⰾⱐⱀⱏⰺ ⰲⰸⱁⱃ ⱁⱀⰺ-ⱅⱁ ⱂⱃⰺⰲⰾⰵⰽⰰⰾⰺ ...
Ⱀⱁ ⱅⱁ ⰸⱀⰰⱅⱐ ⰳⱃⰰⱇⰺⱀⱝ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⰾⰰ,
Ⰺ, ⰲⰵⱃⱀⱁ, ⰲ ⱄⱂⰺⱄⱁⰽ ⰶⰵⱃⱅⰲ ⰿⰵⱀⱝ ⰲⱀⰵⱄⰾⰰ.

 

XXXVIII

ⱀⰰ ⱄⱅⱃⰰⰴⰰⰾⰰ, ⱈⱁⱅⱐ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⱂⱃⰵⰽⱃⰰⱄⱀⰰ
Ⰺ ⰿⱁⰾⱁⰴⰰ, ⱈⱁⱅⱐ ⰶⰺⰸⱀⱐ ⰵⰵ ⱅⰵⰽⰾⰰ
Ⰲ ⱃⱁⱄⰽⱁⱎⱀⱁ ⱀⰵⰳⰵ; ⱈⱁⱅⱐ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⱂⱁⰴⰲⰾⰰⱄⱅⱀⰰ
Ⱇⱁⱃⱅⱆⱀⰰ ⰵ; ⱈⱁⱅⱐ ⰿⱁⰴⰰ ⰵ ⱀⰵⱄⰾⰰ
Ⱄⰲⱁ ⱇⰺⰿⰺⰰⰿ, - ⱁⱀⰰ ⰱⱏⰺⰾⰰ ⱀⰵⱄⱍⰰⱄⱅⱀⰰ.
Ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱀⰵⰵ ⱄⱅⱁⰽⱃⰰⱅ ⰵⰵ ⰱⱏⰺⰾⰰ,
Ⱍⰺⱅⰰⱅⰵⰾⱐ, ⱀⱁⰲⰰⱝ ⰸⱀⰰⰽⱁⰿⰽⰰ ⰲⰰⱎⰰ,
Ⱂⱃⱁⱄⱅⰰⱝ, ⰴⱁⰱⱃⰰⱝ ⰿⱁⱝ Ⱂⰰⱃⰰⱎⰰ.

 

XXXIX

ⱁⱄⰰ ⰸⰿⰺⰵ ⱀⰰ ⰳⱃⰵⰱⱀⰵ ⱃⱁⰳⱁⰲⱁⰿ,
Ⰺⰸ-ⰸⰰ ⱆⱎⰵ ⰸⰿⰺⰵⱓ ⰽⱆⰴⱃⰺ ⱃⱆⱄⱏⰺ,
Ⰽⱁⱄⱏⰺⱀⱁⱍⰽⰰ ⰽⱃⰵⱄⱅ-ⱀⰰ́ⰽⱃⰵⱄⱅ ⰺⰾⱐ ⱆⰸⰾⱁⰿ,
Ⱀⰰ ⱅⱁⱀⰽⱁ ⱎⰵⰵ ⰲⱁⱄⰽⱁⰲⱏⰺⰵ ⰱⱆⱄⱏⰺ -
Ⱀⰰⱃⱝⰴ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ; ⱀⱁ ⱂⱃⰵⰴ ⰵⰵ ⱁⰽⱀⱁⰿ
Ⰲⱄⰵ ⰶ ⰵⰸⰴⰺⰾⰺ ⰳⰲⰰⱃⰴⰵⱌⱏⰺ ⱍⰵⱃⱀⱁⱆⱄⱏⰺ,
Ⰺ ⰴⰵⰲⱆⱎⰽⰰ ⱂⱃⰵⰾⱐⱋⰰⱅⱐ ⱆⰿⰵⰾⰰ ⰺⱈ
Ⰱⰵⰸ ⱂⱁⰿⱁⱋⰺ ⱀⰰⱃⱝⰴⱁⰲ ⰴⱁⱃⱁⰳⰺⱈ.

 

XL

ⰵⰶ ⱀⰺⰿⰺ ⰽⱅⱁ ⰵⰵ ⰱⱏⰺⰾ ⱄⰵⱃⰴⱌⱆ ⰱⰾⰺⰶⰵ,
Ⰺⰾⰺ ⱃⰰⰲⱀⱁ́ ⰴⰾⱝ ⰲⱄⰵⱈ ⱁⱀⰰ ⰱⱏⰺⰾⰰ
Ⰴⱆⱎⱁⱓ ⱈⱁⰾⱁⰴⱀⰰ? ⱆⰲⰺⰴⰺⰿ ⱀⰺⰶⰵ.
Ⱂⱁⰽⰰⰿⰵⱄⱅ ⰿⰺⱃⱀⱁ ⰶⰺⰸⱀⱐ ⱁⱀⰰ ⰲⰵⰾⰰ,
Ⱀⰵ ⰴⱆⰿⰰⱝ ⱁ ⰱⰰ́ⰾⰰⱈ, ⱁ Ⱂⰰⱃⰺⰶⰵ,
Ⱀⰺ ⱁ Ⰴⰲⱁⱃⰵ (ⱈⱁⱅⱐ ⱂⱃⰺ Ⰴⰲⱁⱃⰵ ⰶⰺⰾⰰ
Ⰵⰵ ⱄⰵⱄⱅⱃⰰ ⰴⰲⱁⱓⱃⱁⰴⱀⰰⱝ, Ⰲⰵⱃⰰ
Ⰺⰲⰰⱀⱁⰲⱀⰰ, ⱄⱆⱂⱃⱆⰳⰰ ⰳⱁⱇ-ⱇⱆⱃⱐⰵⱃⰰ).

 


Часть 5-я


RSS / Atom